FM COCOLO

  • Whole Earth Stationとは?

RADIPASSをはじめよう!

  • 新規登録
Now On Air
DJ

MIDNIGHT ALLEY part2[03:00-05:00|DJ:-

MIDNIGHT ALLEY part2
Next Program
DJ

FROM OVERSEAS -INDONESIA-[05:00-06:00|DJ:アヌン

Selamat Pagi!インドネシア人DJアヌンが インドネシアの最新情報や音楽をお届けする60分。
NOW ON AIR NEXT PROGRAM
NOW PLAYING

過去のオンエア曲

番組ブログ最新の番組情報をお届けします

FROM OVERSEAS -PHILIPPINE-

Filipino Lesson(12/Nov)[11.12 tue]

To listen to the program again
(within a week after broadcasted),
please check radiko, internet based radio
lisening service:
FROM OVERSEAS -PHILIPPINE- | FM COCOLO | 2019/11/12/火  05:00-06:00

radiko.jp/share/?sid=CCL&t=20191112050003

Every 2nd week of the month, we are broadcasting
Filipino Lesson for those who are born and raised
in Japan as a Filipino and wants to learn the language.

A Word to learn this month is "kupas".


<<<Key Words>>>

hirap ..... faded
hirap ..... out of date, out of fashion


<<<Dialogue>>>

N: Aba , Cindy kangina ka pa nakikinig ng
    mga awiting pamasko!
C: Noong Septyembre pa ako nagsimulang
    magpatugtog ng mga Ito. Siyempre pa,
    wakang kupas ang sariling atin!
N: Talaga naman! At saka nakakapagpasaya
    ng puso kung nakikinig ng mga awiting
    pamasko!
C: Tama ka! Kaya nga ba Paulit-ulit kong
    pinatutugtog ang “Parokya ni Edgar“
    collection.
N: Mukhang hindi Kumukupas ang ala-ala
    ng Pasko sa iyo, Cindy . Bakit ba?
C: Wala Lang! Kasi masaya ang Pasko sa
    Pilipinas! At saka, regalo iyon ng Isang
    espesyal na Kaibigan ... Isang set ng
    Christmas songs!
N : Patingin nga ng mga CD?
C: O heto ... Nakabalot pa sa scarf ko ...
    Kupas na nga! Kulay pula dati, ngayon
    kulay dalandan na!
N : Kahit kupas na ang kulay, di naman
    kumukupas ang Magandang ala-ala ..
    Di ba! Tayo na nga sa Halloween party
    ng mga estudyante! Nandoon si Edgar
    Samar!!

N: Hi Cindy. you’ve been listening to
    Christmas songs for quite some time
    now.
C: I started playing these songs since
    September. Our Christmas songs never
    go out of date.
N: That’s true ! And more so, listening to
    Christmas songs warm our hearts.
C: You’re right that’s why I play “Parokya
    ni Edgar” collection over and over again.
N: It seems that memories of Christmas
    do not seem to fade for you. Why?
C: Nothing! It’s just that Christmas is so
    fun in the Philippines. And ... this was a
    gift from someone special ... a set of
    Christmas songs.
N: May I see the CD?
C: Here it is . It’s wrapped in my scarf.
    It’s already faded though. It was red
    before, now it’s color orange.
N: Although faded, good memories do not
    fade, isn’t it. Come on, let’s go to the
    students’ Halloween party. Edgar Samar
    will be there!


<<<Words & Phrases in the dialogue>>>

Nakikinig ... listening (聴いている)
Awiting pamasko ... Christmas songs (クリスマスソング)
Nagsimulang ... started (開始した)
Magpatugtog ... play (かける、再生する)
Sariling atin ... our own (わたしたち自身の)
Puso ... heart (気持ち、こころ)
Paulit-ulit ... over and over  (くりかえし)
ala-ala ... memories (思い出)
Espesyal ... special (特別な)
Nakabalot ... wrapped (包まれている)
Pula ... red (赤)
Dati ... previously (以前に)
Kulay ... color (色)
Dalandan ... orange (橙)