FM COCOLO

  • Whole Earth Stationとは?

RADIPASSをはじめよう!

  • 新規登録
Next Program
DJ

MOONLIGHT MAGIC[24:00-01:00|DJ:大塚まさじ

60年代後半から活躍してきたフォークシンガー、大塚まさじが、オトナのCOCOLOリスナーに向けて送る音楽番組。フォークバンド「ザ・ディラン」からソロ活動中の現在まで40年近い音楽生活の中で、彼が発信してきた音楽や出会ってきた音楽を紹介。また、彼と接点を持つミュージシャンや文化人をゲストに迎えてお送りします。
NOW ON AIR NEXT PROGRAM
NOW PLAYING

過去のオンエア曲

番組ブログ最新の番組情報をお届けします

FROM OVERSEAS -PHILIPPINE-

Filipino Lesson(11/June)[6.11 tue]

To listen to the program again
(within a week after broadcasted),
please check radiko service:
FROM OVERSEAS -PHILIPPINE- | FM COCOLO | 2019/06/11/火  05:00-06:00 radiko.jp/share/?sid=CCL&t=20190611050003

From this April, we are picking-up
a word alphabetically every month
that has various meanings with
different pronunciation.

The word this month is "kaya".

<<<Key Words>>>

kaya... can do or capability
kaya... so

<<<Dialogue>>>

C: Neriza, Hindi ko
N: Kayang-kaya mo iyan. Ano ba ang
   gusto mong paksa?
C: Tungkol sa mga bayaning Pilipino
   na may kaugnayan sa Japan.
N: Maganda iyan!
C: Puwede na kaya ang dokumentaryong
   ginawa ko sa buhay ni Mariano Ponce at
   ng  Asawa niyang si Kiyo -San?
N: Aba! Kababayan ko sina Mariano Ponce
   at ang Lolo ko ang sumulat ng kanyang
   talambuhay!
C: Talaga! Kaya pala hindi napinsala ang
   Baliuag noong digmaan!!
N: Oo, kasi malaki ang paggalang nila kay
   Kiyo-San . Mula raw siya sa pamilya ng
   mga samurai!
C: May-kaya pala sila!


C: Neriza, I am not capable of doing what
   you want me to do in the Panel discussion.
N: You can do it! What topic do you like?
C: About the lives of Filipinos who have
   connections to Japan.
N: That will be nice!
C: Is my documentary on the lives of Mariano
   Ponce and his wife be ok?
N: Oh, Mariano Ponce was our townmate and
   my grandfather was his biographer.
C; Really! That explains why Baliuag was not
   heavily damaged during the war.
N: Yes, because the soldiers respected her.
   They said that she comes from a Samurai family.
C: So Kiyo San's family was well-off!<<<Words & Phrases in the dialogue>>>

1. Pinagagawa ... request or assignment
2. Kayang-kaya ... can do well
3. Paksa ... topic
4. Dokumentaryo ... documentary
5. Bayani(+ng) ... hero
6. Kababayan ... townmate
7. Talambuhay ... biography
8. Napinsala ... damaged or destroyed
9. Panahon ... period or times of
10.Iginagalang ... respected
11.Sundalong hapon ... Japanese soldier
12.Maykaya ... well off