FM COCOLO

  • Whole Earth Stationとは?

RADIPASSをはじめよう!

  • 新規登録
Now On Air
DJ

MIDNIGHT ALLEY part1[01:00-03:00|DJ:-

MIDNIGHT ALLEY part1
Next Program
DJ

MIDNIGHT ALLEY part2[03:00-05:00|DJ:-

MIDNIGHT ALLEY part2
NOW ON AIR NEXT PROGRAM
NOW PLAYING

過去のオンエア曲

番組ブログ最新の番組情報をお届けします

FROM OVERSEAS -PHILIPPINE-

Filipino Lesson(12/Mar)[3.12 tue]

To listen to the program again
(within a week after broadcasted),
please check radiko service:
FROM OVERSEAS -PHILIPPINE- | FM COCOLO | 2019/03/12/火  05:00-06:00 radiko.jp/share/?sid=CCL&t=20190312050003

<<<Key Words>>>

Maglibang ...(v) to enjoy something tremendously
Libangan ...(n) hobby

Mamasko ..(v) to visit relatives and friends on Christmas Day
Pamasko (n) something for Christmas or a Christmas present


<<<Dialogue>>>

N: Hoy, Cindy! Ba kit ka nagtatago sa
      likod ng puno. May pinagtataguan
      ka ba?
C: Ayy... Nabuko ako! Sa totoo lang ikaw
      ang pinagtataguan ko!
N: Bakit naman? May nagawa ka bang
      kasalanan?
C: Wala naman! Ayaw ko lang mag-aral
      ngayon. Gusto kong maglibang muna!
N: Ano nga ba ang libangan mo?
C: Siyempre naman... Photography!!
      Binigyan ako ng bagong kamera ng
      tita ko noong namasko ako sa kanila.
N: Suwerte ka at may pamaskong regalo
      ka! Sige na nga, sa susunod na lang
      ang leksiyon!

N: Hey, Cindy. Why are you hiding
      behind the tree? Are you hiding
      from someone?
C: Oh no! She found me! The truth is,
      it’s you I am evading!
N: But why? Have you done something
      wrong?
C: Nothing at all! It’s just that I don’t
      feel like studying today. I just want
      to relax.
N: So, what’s your hobby?
C: Of course ... photography! When I
      went to visit my aunt last Christmas,
      she gave me a new camera!
N: How lucky you are to get a Christmas
      present. Well, let us have the lesson
      next time!


<<<Words & Phrases in the dialogue>>>

Nagtatago ... hiding (隠れる)
Likod ... back (後ろに)
Puno ... tree (木)
Pinagtataguan ... hiding from (・・・から隠れる)
Totoo ... truth (真実)
mag-aral ... to study (勉強する)
Gusto ... likes to (・・・することを好む) 
Maglibang ... to relax (落ち着く)
Binigyan ... received (与えられた)
Tita ... aunt (おばさん)
Suwerte ... lucky (幸運)
Susunod ... next (次の)
Leksiyon ... lesson (学科、授業)