FM COCOLO

  • Whole Earth Stationとは?

RADIPASSをはじめよう!

  • 新規登録
Now On Air
DJ

COCOLO Earth Colors -PORTUGUESE-[20:00-21:00|DJ:モニカ/ロジェリオ


Boa noite
今夜のCOCOLO Earth ColorsはPortuguese
 
DJはMONICAが担当です
 
本日は1977年と1979年に発表された
MiuchaとAntonio Carlos Jobimの
共作アルバム2枚をピックアップします
 

リクエスト、メッセージは
FM COCOLOのホームページにあるリクエスト・フォームから
FAXの方は06-6809-9003です
番組のtwitter「@earth_colors_pt」へのダイレクト・メッセージでも受け付けています
 
是非フォローお願い致します


Next Program
DJ

Vintage Hits Parade[21:00-23:00|DJ:加美 幸伸

洋楽が熱かった60〜80年代の名曲を、日本でのヒット曲を中心に、その時代背景やエピソードを加え、新たな魅力とともに楽しんでいただく2時間生放送の音楽番組。
NOW ON AIR NEXT PROGRAM
NOW PLAYING

過去のオンエア曲

番組ブログ最新の番組情報をお届けします

FROM OVERSEAS -PHILIPPINE-

Filipino Lesson(8/Jan)[1.8 tue]

To listen to the program again
(within a week after broadcasted),
please check radiko service:

FROM OVERSEAS -PHILIPPINE- | FM COCOLO | 2019/01/08/火  05:00-06:00 radiko.jp/share/?sid=CCL&t=20190108050003

<<<Key Words>>>

January : BALIK BALIKAN ... to go back to or to reminisce
February : BALIK ARAL ... to review
March ... KAIN ... to eat / PAGKAIN ... food
April ... DALA ... baggage / DALHIN ... to take
May ... GAWA ... to make(v), action(n) / GAWAIN ... work(n), Job (n)
June ... BASA(v) to read, to get wet / BABASAHIN(n) reading materials

<<<Dialogue>>>

N: Manigong Bagong Taon, Cindy!
C: 2019 na Neriza! Year of the Boar!
     Umuwi ka ba sa Pilipinas?
N: Ang kapatid ko ang nagbalik-bayan.
     Gusto niyang balik-balikan ang
     nakaraan. Nag-reunion sila ng mga
     kaklase niya.
C: Buti pa siya! Magbalik-aral na lang tayo,
     para hindi ako mainggit!
N: Sige na nga! Noong Marso, anong
      pagkain ang binili mo noong Setsubun?
C: Madali iyan! Walang iba kundi
     “E-hon makisushi”.
N: Tumpak! At noong Abril, saan gusto ni
     Oue-sensei na dalhin mo ang mga
     “ryugakusei“?
C: Naalala ko na! Dalhin ko raw muna sila
     sa dormitoryo dahil marami silang dala!
N: Mahusay!! At saan naman gawa ang mga
     bahay at simbahan sa Vigan?
C: Gawa sa bato!! Siyanga pala, ano ang
     gawain ng mga tao roon? Pagtatanim ba
     ng tabako?
N: Pati paggawa rin! At ang huling tanong ...
     anong mga babasahin ang ipinabasa ko
     sa iyo?
C: Mga nobela at isang aklat...”Bukal” na
     salin ni Dr. Lilia!

N: Happy New Year, Cindy!
C: It’s 2019 already Neriza! The year of the
     Boar! Did you go home to the Philippines?
N: My sister went home as a balikbayan.
     She wanted to reminisce the past. They had
     a reunion with former classmates.
C: She’s lucky! Let’s just review our lessons
     so that I won’t be envious.
N: Ok! Last March, what food did you buy
     for “Setsubun”?
C: That’s easy. Nothing else but e-hon
     makisushi!
N: And in April, where did Oue-sensei want
     you to bring the students?
C. Now, I remember. To the dormitory first
     because they had too many luggage!
N: Very good! And what are the houses and
     churches in Vigan made of?
C: Made of stone! By the way, what job do
     people do there? Isn’t it planting tobacco?
N: Making tobaccos too! Now, last question...
     What reading materials did I ask you to read?
C: Novels and the book “Bukal” translated
     by Dr. Lilia.

<<<Words & Phrases in the dialogue>>>

Umuwi ... go back home or go back for a visit to one’s country (帰郷、帰国する)
Kapatid ... brother or sister (兄弟、姉妹)
Nakaraan ... the past (過去)
Mga kaklase ... (pl)classmates (級友(複数形))
Magbalik-aral ... to review (復習する)
Mainggit ... to be envious (やきもちを焼く、嫉妬して)
Noong ... last (最後の)
Marso ... March (三月)
Pagkain ... food (食べもの)
Binili ... bought (買った、購入した)
Tumpak ... correct (正しい)
Abril ... April (四月)
Gusto ... like (好きである)
Dalhin ... to take to (持って行く)
Muna ... before anything else (最初に)
Dormitoryo ... dormitory (寮)
Dala ... luggages (カバン)
Mahusay ... Excellent (とても良い、すばらしい)
Gawa ... made of (・・・でできている)
Bahay ... house (家)
Simbahan ... Church (教会)
Bato ... stone (石)
Gawain ... job or work (仕事、やるべきこと)
Pagtatanim ... planting  (植える)
Paggawa ... making (作る)
Babasahin ... reading materials (書物)
Nobela ... novel (小説)
Aklat ... book (本)
Salin ... translated (翻訳された)